ساختمان یادواره سرداران شهید

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

پیمانکار: شرکت برد میل صنعت

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:اهواز، ورودی بهشت آباد