Product-sample-picture

راه اندازی اولین خط تولید افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان در استان خوزستان

شرکت سالار بتن با توجه به لزوم استفاده از مواد افزودنی بتن و ساختمان در بتن آماده و سخت شده، اقدام به احداث واحد تولید محصولات افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان…