پروژه سیتی سنتر خلیج فارس اهواز

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

حجم بتن ریزی: 15000 مترمکعب

کارفرما: کارفرما حاج مسعود حمیدی فرد

پیمانکار: کارفرما حاج مسعود حمیدی فرد

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:اهواز، کیان آباد، خیابان 1