پروژه رستوران کافه جزیره اهواز

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

حجم بتن ریزی: 3000 مترمکعب

وضعیت: در حال ساخت

آدرس: اهواز، کیانپارس، ابتدای فاز 1