برج مهر اهواز

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

حجم بتن ریزی: 7000 مترمکعب

کارفرما: مهندس نداف

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:اهواز، جاده ساحلی غربی، جنب بیمارستان مهر